Umowa o pracę na czas nieokreślony

Jedną z odmian umowy o pracę jest umowa na czas nieokreślony. Ma ona charakter bezterminowy. Z punktu widzenia pracownika jest najbardziej korzystną formą zatrudnienia, ponieważ zapewnia poczucie stabilizacji oraz stanowi gwarancję najlepszej ochrony stosunku pracy. Korzyść dla pracodawcy jest zaś taka, że dzięki temu ma on sposobność zbudować trwałe relacje z pracownikiem, który dla firmy jest cennym nabytkiem.

Niezbędne elementy

W umowie o pracę na czas nieokreślony powinny znaleźć się wszystkie wymagane elementy umowy o pracę, a mianowicie:

– określenie rodzaju pracy (stanowisko, zakres obowiązków),

– miejsce wykonywania pracy,

– wymiar czasu pracy,

– określenie wynagrodzenia oraz poszczególnych jego części,

– termin rozpoczęcia pracy.

Cechy charakterystyczne

Spośród najbardziej charakterystycznych cech umowy o pracę na czas określony należy wskazać następujące jej właściwości:

– czas trwania stosunku pracy nie jest z góry określony,

– pracownik jest podporządkowany pracodawcy,

– pracodawca musi się liczyć z obciążeniami wynikającymi z kodeksu pracy oraz z istniejącym prawdopodobieństwem naprawiania szkód, które pracownik może wyrządzić zewnętrznym podmiotom.