Składki ZUS od umowy o pracę

Kwota brutto wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi stanowi dla pracodawcy łączny koszt pracy pracownika. Od wynagrodzenia brutto należy obowiązkowo odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne – niektóre z nich pokrywa tylko pracodawca, niektóre tylko pracownik, a pozostałe są finansowane zarówno z kieszeni pracownika, jak i pracodawcy.

Procentowa wielkość składek

Składki na ubezpieczenie społeczne są odliczane od kwoty brutto wynagrodzenia pracownika – a zatem o ostatecznej ich wysokości decyduje wysokość wynagrodzenia. Niemniej jednak w każdym przypadku procentowa wielkość składek jest taka sama i obecnie wynosi:

– dla składek na ubezpieczenie emerytalne – 9,76 % po stronie pracownika i pracodawcy,

– dla składek na ubezpieczenie rentowe – 6,5 % po stronie pracodawcy i 1,5 % po stronie pracownika,

– dla składek na ubezpieczenie wypadkowe – 1,93 % po stronie pracodawcy,

– dla składek na ubezpieczenie chorobowe – 2,45 % po stronie pracownika,

– dla składek na ubezpieczenie zdrowotne – 9 % po stronie pracownika,

– dla składek na Fundusz Pracy – 2,45 % po stronie pracodawcy,

– dla składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,1 % po stronie pracodawcy.

Wyliczanie wysokości składek

Sposób wyliczania składek na ubezpieczenie społeczne podany jest poniżej na przykładzie wynagrodzenia brutto w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2014 r. wynosi 1680 zł brutto.

Wyliczanie wysokości składek od kwoty brutto wynagrodzenia składek finansowanych z kieszeni pracownika:

– składka na ubezpieczenie emerytalne: 1680 zł x 9,76 % = 163,97 zł

– składka na ubezpieczenie rentowe: 1680 zł x 1,5 % = 25,2 zł

– składka na ubezpieczenie chorobowe: 1680 zł x 2,45 % = 41,16 zł

– składka na ubezpieczenie zdrowotne: 1680 zł x 9 % = 130,47 zł

Wyliczanie wysokości składek od kwoty brutto wynagrodzenia składek finansowanych przez pracodawcę:

– składka na ubezpieczenie emerytalne: 1680 zł x 9,76 % = 163,97 zł

– składka na ubezpieczenie rentowe: 1680 zł x 6,5 % = 109,2 zł

– składka na ubezpieczenie wypadkowe: 1680 zł x 1,93 % = 32,42 zł

– składka na Fundusz Pracy: 1680 zł x 2,45 % = 41,16 zł

– składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 1680 zł x 0,1 % = 1,68 zł.